Kontakt


Fakturačné údaje

SOTEC s.r.o.
Medený Hámor 6541/15
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
IČO:  47101555
DIČ:  2023738926
IČ DPH:  SK2023738926

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 24000/S

Bankové spojenie

Peňažný ústav:  VUB
Bankový účet:  3128040953 / 0200
IBAN:  SK57 0200 0000 0031 2804 0953
SWIFT / BIC:  SUBASKBX


Copyright © 2014 - 2023 Servisujeme.sk Tvorba webstránok SOTEC s.r.o.